10 zasad

10 zasad Członka Krucjaty Eucharystycznej:

  1. Członek Krucjaty Eucharystycznej jest wiernym żołnierzem naszego Pana Jezusa Chrystusa i broni barw Najświętszej Maryi Dziewicy.
  2. Jego powołaniem jest uwielbianie, oddawanie czci i służenie Bogu, prowadzące do zbawienia jego duszy.
  3. Członek Krucjaty Eucharystycznej powinien nade wszystko zmieniać swoje serce.
  4. Członek Krucjaty Eucharystycznej, wspomagany Łaską, pragnie poprzez modlitwę, częstą Komunię Świętą, wyrzeczenia i apostolat zbawić swoją duszę i dusze swoich bliźnich.
  5. Członek Krucjaty Eucharystycznej powinien darzyć głęboką miłością Kościół, Prawdę, świętą cnotę Czystości i każdego dnia z oddaniem wypełniać swoje obowiązki stanu.
  6. Członek Krucjaty Eucharystycznej zachowuje w swoim sercu prawdziwego ducha Modlitwy, Ubóstwa i Żalu za Grzechy.
  7. Członek Krucjaty Eucharystycznej odrzuca szeroką drogę i pragnie podążać królewską drogą Krzyża.
  8. Członek Krucjaty Eucharystycznej odrzuca ducha tego świata i wszystkie bliskie okazje do grzechu.
  9. Członek Krucjaty Eucharystycznej nie pozwala, by w jego obecności popełniano grzechy bluźnierstwa, nieczystości, okrucieństwa czy wrogości. Szanuje dzieło stworzenia we wszystkich należących do niego dobrach.
  10. Członek Krucjaty Eucharystycznej jest łagodny w  przyciąganiu innych dusz do Boga, ale stanowczy w walce z własnymi słabościami, pokorny, hojny i lojalny. W codziennym życiu członek Krucjaty Eucharystycznej wyróżnia się uprzejmością, dobrymi manierami, zapałem do działania i wiernością.