Krucjata Eucharystyczna

Krucjata Eucharystyczna to duchowa mobilizacja dzieci i młodzieży, która ma na celu uzyskanie, poprzez ich modlitwy i wyrzeczenia, łask potrzebnych Kościołowi w dzisiejszych trudnych czasach.

Zezwalając dzieciom, które osiągnęły już „wiek rozumu”, na pełne uczestnictwo we Mszy Świętej, papież  św. Pius X otworzył przed najmłodszymi drogę do świętości i dał zaczątek prężnemu ruchowi dziecięcej pobożności, założonemu w 1914 r. przez belgijskiego kapłana bł. Edwarda Poppe (1890-1924).

Stowarzyszenie Rodzin im. bł. Mamy Róży proponuje udział w Krucjacie Eucharystycznej, odnawiając dzieło, które niegdyś zachwycało zaangażowaniem swoich członków i szerokim oddziaływaniem duchowym.

Nazwa dzieła ma podkreślać charakter duchowej walki przeciwko panowaniu imperium zła. Ta walka będzie się toczyć pod sztandarem Krzyża, wspomagana Eucharystią – źródłem niewyczerpanych sił nadprzyrodzonych. Podstawą Krucjaty są dobre uczynki, które członek Krucjaty ofiaruje każdego ranka w intencji całego Kościoła w łączności z Ofiarą Mszy Świętej. Sens tej ofiary jest definiowany przez dewizę Krucjaty Eucharystycznej: „Modlitwa – Eucharystia – Wyrzeczenia – Apostolat”.